บัวกระด้ง       [ Royal water-lily ( Victoria )]


บัวกระด้ง ( Victoria )ดอกเมื่อแรกบาน ดอกจะมีสีขาว

บัวกระด้ง หรือ บัววิกตอเรีย (สกุล Victoria)
        บัวกระด้ง (Victoria) บัวในสกุล Victoria ใบใหญ่มาก (1-2 ม.) มีขอบใบยกสูงขึ้นมาคล้ายชอกระด้ง มีกำเนิดในแถบอเมริกาใต้ ดอกใหญ่ บานตอนลางคืน มีกลิ่นหอมมาก ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด มี 2 ชนิด ๆ ที่ปลูกเลี้ยงได้ในเมืองไทย คือ Victoria amazonica Sowerby ขอบใบด้านนอกและใต้ใบ มีสีแดงแต้ม กลีบเลั้ยงสีเขียว เมื่อแรกบาน ดอกมีสีขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงอมแดงในคืนที่สอง มีหนามแหลมตามส่วนต่างๆ นอกจากกลีบดอก (พ้อง: บัววิกตอเรีย บัวขอบกระด้ง)


ดอก Victoria amazonica เมื่อบานเต็มที่


บัวกระด้ง Victoria

บัวกระด้ง Victoria

Link from en.wikipedia.org และ วิกตอเรีย