ขาวธรรมนูญ N. 'Khao Thamanoon

บัวประเภทใบแตะผิวน้ำ ไม่มีหนาม และบานช่วงเช้าถึงช่วงบ่าย เป็นบัวที่เราเห็นโดยทั่วไป มีลักษณะใบหยัก
บัวใบหยัก เราเรียกว่า บัวผัน   บัวเผื่อน ก็ได้ บัวพวกนี้จัดว่าเลี้ยงง่าย มีขอบใบไม่เรียบ แต่เป็นหยัก ๆ โดยรอบ ดอกดกและออกดอกใหม่มาทดแทนกันตลอดเวลา ดอกชูโผล่พ้นน้ำ กลีบดอกจะเรียวยาวแหลม เวลาบานจะแผ่ มักมีกลิ่นหอมมาก ดอกจะมีหลายสี
สีขาว เช่น Mrs. George H. Pring' (ขาวไซง่อน, ขาวหอม), Ted Uber, ขาวธรรมนูญ, นางกวักขาว

เสนีย์ รักษ์ขิตวัน, ปลูกบัว, คู่มือคนปลูกต้นไม้, พ.ศ.2543, หน้า 12, 17.
http://www.victoria-adventure.org/waterlilies/cgtd_k_l.html


 
N. 'Khao Thamanoon 1'
Tropical Day Blooming
(Thailand)'Khao Thamanoon 1' TD Im O Slearmlarp Wasuwat DO De White Pa OA AP Wasuwat P Encyclopedia of Ornamental Plants in Thailand VNP 3:301 PD 1982 SCN 
N. 'Khao Thamanoon 2'
Tropical Day Blooming
(Thailand)N. 'Khao Thamanoon 2' TD ImG O Slearmlarp Wasuwat DO De White Pa OA AP Wasuwat P Waterlilies, Ornamental Flowering Plants VNP 122 PD 1994 SCN


Named Waterlilies
All belong to Nymphaea L. (Sp. pl. 1.510. 1753)

Bold plain print = Accepted cultivar, Plain print = Synonym for cultivar or not found in publication, Bold italic print = Accepted species, Italic print = synonym for species

TD = Tropical Day Blooming, TDV = Tropical Day Blooming Viviparous, TN = Tropical Night Blooming, TNV = Tropical Night Blooming Viviparous, H = Hardy, HV = Hardy Viviparous

Im = Link to Image or ImG = Link to Image Gallery De = Description, Pa = Parentage, O = Originator, DO = Date of Origin, OA = Originally As, AP = Author of Publication, P = Publication, VNP = Volume, Number, Page, PD = Publication Date, SCN = Synonym, Correction, Notes, Addendum = Link to additional information

http://www.victoria-adventure.org/waterlilies/names/k.htm