“ศรีกิติยา (Nymphaea Srikittiya)

บัวศรีกิติยา (Nymphaea Srikittiya)


บัวสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในแหล่งรวบรวมสายพันธุ์บัว ปางอุบล ของ ดร. เสริมลาภ วสุวัต มีจุดเด่นที่ดอกสีชมพูถึงแดงเข้ม และมีกลีบดอกซ้อนมากกว่าบัวสายทั่วไป ได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2552 ในฐานะ “ดอกบัวเฉลิมพระเกียรติ 77 พรรษา มหาราชินี”

สำหรับชื่อ “ศรีกิติยา” เป็นชื่อที่ประชาชนร่วมลงคะแนนคัดเลือกจากรายชื่อ 4 ชื่อ ที่คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ กรุณาตั้งให้ เมื่อได้ชื่อแล้วจึงนำต้นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


https://www.thairath.co.th/content/272315