แสดแปดริ้ว Nymphaea 'Sadpadlill'

บัวไทย Water Lily, Nymphaea 'Siam Dahlia


        Nymphaea 'Sadpadlill' is Ubonchat Biennial (Buaphan) produced by Ruengsak Klinphayom, Plangyao District, Chachoengsao Province. Produced in 1998 by Open POLLINATED Chongkonnee is a native Thai lotus species. It has a history of more than 700 years in the Sukhothai period. Dr. Sermlarp Wasuwat "Pang Ubon" Nonthaburi to study and disseminate.

        แสดแปดริ้ว เป็นอุบลชาติล้มลุก (บัวผัน) ผลิตโดยอาจารย์เริงศักดิ์ กลิ่นพยอม อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ผลิตเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยผสมเปิด (Open POLLINATED) จงกลนี เป็นบัวพันธุ์พื้นเมืองของไทย มีประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยกว่า 700 ปีมาแล้ว ดร.เสริมลาภ วสุวัต "ปางอุบล" นนทบุรี นำมาศึกษาและเผยแพร่