พราว   N. 'Praow'

บัวประเภทใบแตะผิวน้ำ ไม่มีหนาม และบานช่วงเช้าถึงช่วงบ่าย เป็นบัวที่เราเห็นโดยทั่วไป มีลักษณะใบหยัก
บัวใบหยัก เราเรียกว่า บัวผัน   บัวเผื่อน ก็ได้ บัวพวกนี้จัดว่าเลี้ยงง่าย มีขอบใบไม่เรียบ แต่เป็นหยัก ๆ โดยรอบ ดอกดกและออกดอกใหม่มาทดแทนกันตลอดเวลา ดอกชูโผล่พ้นน้ำ กลีบดอกจะเรียวยาวแหลม เวลาบานจะแผ่ มักมีกลิ่นหอมมาก ดอกจะมีหลายสี
สีแดง เช่น Red Spider, แดงธรรมนูญ, พราว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nymphaea spp. (Hybrid)

ชื่อสามัญ PRAOW

ชื่อไทย พราว, พราวชมพู

ถิ่นกำเนิดไทย - เป็นบัวผันพันธุ์ลูกผสมของ TRAIL BLAZER กับ MR. MARTIN E.RANDIG ซึ่ง ดร.เสริมลาภ วสุวัต คัดเลือกและตั้งชื่อพันธุ์เมื่อปี พ.ศ. 2526

ภูมิพัฒน์ พรรณรินทร์ :- http://bhumipat12.blogspot.com/2017/09/5.html


 
N. 'Praow'
Tropical Day Blooming
(Thailand)N. 'Praow' TD ImG O Slearmlarp Wasuwat DO De Deep pink, green pads Pa OA AP Wasuwat P Growing Ornamental Waterlilies VNP 110 PD 1982 SCN


Named Waterlilies
All belong to Nymphaea L. (Sp. pl. 1.510. 1753)

Bold plain print = Accepted cultivar, Plain print = Synonym for cultivar or not found in publication, Bold italic print = Accepted species, Italic print = synonym for species

TD = Tropical Day Blooming, TDV = Tropical Day Blooming Viviparous, TN = Tropical Night Blooming, TNV = Tropical Night Blooming Viviparous, H = Hardy, HV = Hardy Viviparous

Im = Link to Image or ImG = Link to Image Gallery De = Description, Pa = Parentage, O = Originator, DO = Date of Origin, OA = Originally As, AP = Author of Publication, P = Publication, VNP = Volume, Number, Page, PD = Publication Date, SCN = Synonym, Correction, Notes, Addendum = Link to additional information


http://www.thaiwaterlily.com/
http://www.victoria-adventure.org/waterlilies/names/pl-py-q.htm
http://www.victoria-adventure.org/waterlilies/cgtd_pi_q.html