v       " ริ้วทอง "v      

ริ้วทอง เป็นอุบลชาติล้มลุก (บัวผัน) ผลิตโดยอาจารย์เริงศักดิ์ กลิ่นพยอม อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ผลิตเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยการผสมเปิด (Open pollinated) จากบัวพันธ์ทองสุข

http://www.bpk.ac.th/Sentimental/Academicaffairs/bron_01.htm