บัวขม Nymphaea lotus L. var. pubescens Hook.f. & Th.

”บัวขม

บัวขม มีดอกสีขาว เป็นบัวกินสาย (Nymphaea pubescens Willd.) นิยมนำไปรับประทานมากกว่าบัวสีอื่นๆ

> Gallery || Back