บัวขาวทองดี Nymphaea 'Tongdee White'

Originator: Suchat Tongdee (2021)

Petal color: White


Photo credit: Suchat TongdeeScientific name N. 'Tongdee White'

Subgenus Lotus
Origin Thailand
Breeder Suchat Tongdee (2021)
Pollination Open pollination (in General Charl's house)
Petal color White

            Nymphaea 'Tongdee White' pollinated by Open pollination, in 2021. It's a hybrid lotuses include Nymphaea 'Kwamongkol' with Nymphaea 'White Waterlilly' and released in 20 Nov. 2021.

            บัวขาวทองดี Nymphaea 'Tongdee White' ดอกขาว ใบสีลายแดง ผสมเกสรโดยปล่อยตามธรรมชาติเมื่อปี พ.ศ.2564 เป็นลูกผสมตามธรรมชาติระหว่าง บัวขาวมงคล Nymphaea 'Kwamongkol' กับบัวฝรั่งสีม่วงเข้ม Nymphaea 'White Waterlilly' และเผยแพร่เมื่อ 30 พฤษจิกายน 2564.