บัวนายพลชาญ Nymphaea 'General Charl'

Originator: Suchat Tongdee (2021)

Petal color: Dark purple


Photo credit: Suchat TongdeeScientific name N. 'General Charl'

Subgenus Lotus
Origin Thailand
Breeder Suchat Tongdee (2021)
Pollination Open pollination (in General Charl's house)
Petal color Dark purple

            Nymphaea 'General Charl' pollinated by Open pollination, in 2021. It's a hybrid lotuses include Nymphaea 'Kwamongkol' with Nymphaea 'Dark purple Waterlilly' and released in 4 Aug. 2021.

            บัวนายพลชาญ Nymphaea 'General Charl' ผสมเกสรโดยปล่อยตามธรรมชาติเมื่อปี พ.ศ.2564 เป็นลูกผสมตามธรรมชาติระหว่าง บัวขาวมงคล Nymphaea 'Kwamongkol' กับบัวฝรั่งสีม่วงเข้ม Nymphaea 'Dark purple Waterlilly' และเผยแพร่เมื่อ 4 สิงหาคม 2564.