บัวกุณฑิกา Nymphaea 'Kultika'

Originator: Suchat Tongdee (2021)

Petal color: Light pink


Photo credit: Suchat TongdeeScientific name N. 'Kultika'

Subgenus Lotus
Origin Thailand
Breeder Suchat Tongdee (2021)
Pollination Open pollination (in General Charl's house)
Petal color Light pink

            Nymphaea 'Kultika' pollinated by Open pollination, in 2021. It's a hybrid lotuses include Nymphaea 'Kwamongkol' with Nymphaea 'Dark purple Waterlilly' and released in 3 Aug. 2021.

            บัวกุณฑิกา Nymphaea 'Kultika' ผสมเกสรโดยปล่อยตามธรรมชาติเมื่อปี พ.ศ.2564 เป็นลูกผสมตามธรรมชาติระหว่าง บัวขาวมงคล Nymphaea 'Kwamongkol' กับบัวฝรั่งสีม่วงเข้ม Nymphaea 'Dark purple Waterlilly' และเผยแพร่เมื่อ 3 สิงหาคม 2564.