บัวนายพลชาญ Nymphaea 'General Charl'

Originator: Suchat Tongdee (2021)

Petal color: Reddish pink


Photo credit: Suchat TongdeeScientific name N. 'General Charl'

Subgenus Lotus
Origin Thailand
Breeder Suchat Tongdee (2021)
Pollination Open pollination (in General Charl's house)
Petal color Reddish pink
Leaf Green

            Nymphaea 'General Charl' pollinated by Open pollination, in 2021. It's a hybrid Water Lily include Nymphaea 'Kwamongkol' with Nymphaea 'Dark purple Waterlilly' and Nymphaea Stellata Wild, can be propagated by left, released in 1 Sep. 2021.

            บัวนายพลชาญ Nymphaea 'General Charl' ผสมเกสรโดยปล่อยตามธรรมชาติเมื่อปี พ.ศ.2564 เป็นลูกผสมตามธรรมชาติระหว่าง บัวขาวมงคล Nymphaea 'Kwamongkol' กับบัวฝรั่งสีม่วงเข้ม Nymphaea 'Dark purple Waterlilly' และบัวเผื่อน สามารถขายพันธุ์ทางใบได้ โดยเผยแพร่เมื่อ 1 กันยายน 2564.