“นภาเพ็ญ (Nymphaea Napapen)

บัวนภาเพ็ญ (Nymphaea Napapen)


"บ้านเรามีเกษตรกรที่มีความรู้เรื่องบัวจริงๆไม่ถึงร้อยคน หลายคนมีความรู้ความสามารถไม่แพ้ต่างชาติ แต่ขาดแรงสนับสนุน ต้องพยายามขวนขวายด้วยตัวเองทุกอย่าง ทั้งๆที่ "ดอกบัวไทย" มีศักยภาพจะพัฒนาไปสู่ความเป็นพืชเศรษฐกิจ นำรายได้เข้าประเทศ เรามีนักเพาะพันธุ์บัวเก่งๆที่น่าส่งเสริมและยกย่องหลายคน "ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร" ก็เป็นผู้ค้นพบสายพันธุ์ ใหม่ รินลอุบล เป็นบัวลูกผสมปล่อยเกิดขึ้นใน พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี >

ขณะที่"ไพรัตน์ ทรงพานิช" เป็นคนผสมเกสรและคัดเลือกพันธุ์ มิส สยาม เป็นบัวฝรั่งสัญชาติไทย โดดเด่นตรงสีสันของดอก ที่มีสีชมพูสดครอบคลุมถึงกลีบดอกที่ซ้อนกันจำนวนมาก กลิ่นหอม และดูสวยงามตระการตา เขายังเป็นเจ้าของสายพันธุ์ แทนขวัญ บัวฝรั่ง สัญชาติไทย ที่ทำให้บัวสายพันธุ์นี้ชูช่อเด่นเหนือ น้ำได้สำเร็จเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2549 มีสีแดงสดใส และกลีบดอกบัวเรียงซ้อนจำนวนมาก โดยทั้งสองสายพันธุ์ได้รับรางวัลที่หนึ่งจากเวที IWGS

สำหรับสายพันธุ์ มังคลอุบล ของ "ดร.ณ นพชัย ชาญศิลป์" เป็นบัวฝรั่งสัญชาติไทย ดอกสีส้มแสด คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดบัวโลกมาแล้ว เมื่อปี 2543 และ

"เฑียรชัย เฑียรเดชสกุล" ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามอง เขาเป็นผู้เพาะพันธุ์ นภาเพ็ญ บัวลูกผสมปล่อยจากบัวสาย ที่คัดเลือกและเผยแพร่เมื่อปี 2550 ความงามเฉพาะตัวของดอกบัวพันธุ์นี้อยู่ที่สีกลีบออกขาวอมชมพูอ่อน ทรงดอกเป็นรูปถ้วย ได้รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานประเภทบัวสาย จากงานประชุมบัวนานาชาติเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2550"


https://www.thairath.co.th/content/272315