รินลอุบล N. 'Linraubol'

รินลอุบล N. 'Linraubol'


            นายภูรินทร์ อัครกุลธร หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ กองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า หลังจากที่ มทร.ธัญบุรี ได้จัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์บัว” ในปี พ.ศ.2543 เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้ จะดำเนินการสำรวจ เก็บรวบรวมพันธุ์บัว ปลูกรักษา ศึกษาการใช้ประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัว โดยใช้พื้นที่ 18 ไร่ ภายใน มทร.ธัญบุรี เป็นที่ตั้งดำเนินการ เริ่มแรกมีพันธุ์บัวเพียง 40 สายพันธุ์ แต่ปัจจุบันมีมากถึง 150 สายพันธุ์ และล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ ตนและทีมงานก็ได้รับข่าวดีเมื่อพบว่าภายในคูคลองของพิพิธภัณฑ์บัว ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์บัวต่างๆ ได้มีบัวผสมข้ามสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์บัวชนิดใหม่ 2 สายพันธุ์ ซึ่งจากการตรวจสอบคุณลักษณะต่างๆ เปรียบเทียบกับสายพันธุ์บัวทั่วโลกยังไม่พบว่ามีทั้ง 2 สายพันธุ์ดังกล่าว จึงถือเป็นการค้นพบสายพันธุ์บัวสายพันธุ์ใหม่ของโลกขึ้นที่พิพิธภัณฑ์บัวแห่งนี้

            หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ กองพัฒนาอาคารสถานที่ มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้มีการตรวจสอบคุณลักษณะของบัวทั้งสองสายพันธุ์ดังกล่าว และได้มีการตั้งชื่อบัวทั้งสองสายพันธุ์แล้ว สายพันธุ์แรกที่พบได้ตั้งชื่อว่า “ธัญกาฬ” ส่วนสายพันธุ์ที่สองที่พบตั้งชื่อว่า “รินลอุบล” N. 'Linraubol' เป็นบัวลูกผสมเปิดที่เกิดขึ้นภายในพิพิธภัณฑ์บัว ลักษณะใบอ่อนเป็นรูปไข่ หน้าใบสีเขียว มีแถบสีน้ำตาล หลังใบสีเขียว มีกระสีน้ำตาลแดงเข้มทั่วไป ใบแก่มีสีเช่นเดียวกับใบอ่อน ดอกตูมโคนดอกโคนกว้างปลายเรียวมีจุดกระปลายเข็มสีน้ำตาล ดอกบานสีกลีบดอกปลายกลีบมีสีชมพู โคนกลีบสีชมพูอมเหลือง ทรงกลีบดอกแบนเรียวยาวปลายแหลม ทรงดอกบานแผ่ครึ่งวงกลม กลีบดอกซ้อน เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 12-18 ซม. กลิ่นหอมเล็กน้อย การให้ดอกทยอยออกตามกัน ดอกดก บาน 3 วัน


            “การพบบัวพันธุ์ใหม่ของโลกในครั้งนี้ถือเป็นการผสมพันธุ์บัวแบบธรรมชาติภายในพิพิธภัณฑ์บัว ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผมและคณะทำงานอย่างมาก โดยจะนำสายพันธุ์บัวทั้งสองชนิดนี้ไปยื่นขอจดลิขสิทธิ์ที่กรมวิชาการเกษตร เพื่อบรรจุเป็นพืชพันธุ์ใหม่ในเร็วๆ นี้” นายภูรินทร์กล่าวและว่า นอกจากนี้จะส่งบัวทั้ง 2 สายพันธุ์เข้าร่วมประกวดที่สมาคมบัวโลก (International Water Lily and Water Garden Society) หรือ IWGS ประเทศสหรัฐอเมริกา


https://www.moe.go.th/2020/คนดีโรงเรียนเด่นในวงการศึกษา/มทร-ธัญบุรี-พบบัว-2-สายพัน/