v       "ลาภประเสริฐ"   N. 'Larpprasert'       v      

ชื่อไทย : ลาภประเสริฐ

ชื่อสามัญ : larpprasert

ชื่อวิทยาศาสตร์ : nymphaea spp (hybrid)

วงศ์ : nymphaeaceae

สกุล : tropical Day Blooming waterlily

ปีที่ค้นพบ : พ.ศ. 2525

ผู้ค้นพบ : ดร.เสริมลาภ วสุวัต

ประวัติ : เป็น พันธุ์ลูกผสมสังเคราะห์ (Synthetie hybrid) ของพันธุ์บัวประดับต่างพันธุ์ในสระที่ปางอุบล ดร.เสริมลาภ ได้คัดเลือกต้นที่สีสดและกลีบดอกซ้อนมากที่แตกต่างจากพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกอยู่นำมาขยายพันธุ์ พร้อมตั้งชื่อและเผยแพร่ ปี พ.ศ.2525

ถิ่นกำเนิด : ประเทศไทย

ช่วงเวลาบาน : บานกลางวัน (07.00 น. – 14.00 น.)

สี : สีบานเย็น

กลิ่น : มีกลิ่นหอมหวาน

ลักษณะดอก :
ดอกตูม : ทรงดอกโคนกว้างปลายเรียว สีเขียว

ดอกบาน
– สีกลีบดอก :สีบานเย็นเข้ม
– เกสร : อับเรณูสีแดงเข้ม ก้านอับเรณูสีเหลืองสด เกสรเพศเมียสีเหลืองสด
– ทรงกลีบดอก :โคนกว้างปลายเรียว
– ทรงดอกบาน : แผ่ครึ่งวงกลม
– กลีบดอก :ซ้อน
– ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง :15 – 18 เซนติเมตร

ลักษณะก้านใบและก้านดอก : สีเขียวเหลือบน้ำตาล ไม่มีขน

ลักษณะใบ :
– ใบอ่อน : รูปไข่ หน้าใบสีเขียวอ่อน หลังใบสีชมพูอ่อน มีรูปหอกสีแดง ตามแนวแกนใบ
– ใบแก่ : รูปไข่ หน้าใบสีเขียว หลังใบสีชมพูเหลือบเขียว สีม่วงเข้มที่ปลายใบ ขอบใบจักมนสลับจักแหลม ปลายใบมน ฐานใบเปิด
– ขนาดใบ :ใบมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 – 22 เซนติเมตร

วิธีปลูก :
1. การปลูกในสระหรือบ่อ
2. การปลูกในกระถาง : สามารถปลำกในกระถางที่มีคความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
การพักตัวของบัว : ไม่พักตัว
ความกว้างของผิวน้ำ : แคบ, ปานกลาง
ความลึกของน้ำ :ตื้น, ปานกลาง
แสง :รับแดด
การขยายพันธุ์ :ต้นอ่อน, หัว

วิธีดูแลรักษา :
โรคและแมลงศัตรู
– แมลง : เพลี้ยอ่อน , หนอนพักใบ
– อาการ: เพลี้ยอ่อน จะดูดกินน้ำเลี้ยงที่ก้านใบก้านดอก หนอนพับใบ จะกัดกินใบ
การป้องกัน กำจัด : ใช้สารเคมีผสมน้ำ สารจับใบฉีดพ่นทุกเดือน

ประโยชน : ปลูกเพื่อเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ

พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“บัวลาภประเสริฐ” เป็นบัวผันชนิดหนึ่งที่เกิดจากการสังเคราะห์แบบต่างสายพันธุ์กัน โดยฝีมือนักวิชาการชาวไทยแล้วเกิดเป็นบัวผันชนิดใหม่ขึ้นมา สีสันงดงามและดอกมีกลิ่นหอมแรงที่สุดในบรรดาบัวผันที่มีอยู่ในปัจจุบันทุกสายพันธุ์ เจ้าของหรือผู้สังเคราะห์ขึ้นมา จึงได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการและจดทะเบียนเป็นลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่า “บัวลาภประเสริฐ” ดังกล่าว พร้อมขยายพันธุ์ให้ผู้รับไปจำหน่ายได้รับความนิยมปลูกเรื่อยมาจนทุกวันนี้

บัวลาภประเสริฐ เป็นบัวผันชนิดใหม่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า NYMPHAEA SPP (HYBRID) เป็นไม้ล้มลุกมีหัวหรือลำต้นใต้ดินคล้ายหัวเผือก ใบออกเรียงสลับ ก้านใบยาว เมื่อหักก้านจะมีใย ใบลอยเหนือน้ำ แผ่นใบค่อนข้างกลม โคนเว้า ขอบจัก ด้านบนเป็นสีเขียวสด ด้านล่างเป็นสีเขียวปนม่วงแดง ก้านใบมีความยาวหรือสูงตามระดับน้ำ เวลามีใบจำนวนมากลอยเหนือน้ำจะน่าชมมาก ดอก ออกเป็นดอกเดี่ยวๆและบานเหนือน้ำ โดยก้านช่อดอกจะแทงขึ้นจากหัวใต้น้ำ ก้านดอกเป็นสีเขียวอมม่วง กลีบดอกเมื่อแรกบานเป็นสีบานเย็น จากนั้นจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีจางลง ใจกลางดอกมีเกสรจำนวนมาก มีกลีบดอกหลายชั้นเรียงซ้อนกันแน่น กลีบดอกเป็นรูปรี ปลายแหลม ดอกเมื่อบานเต็มที่จะมีขนาดใหญ่กว่าดอกของบัวผันทั่วไปอย่างชัดเจน ดอกมีกลิ่นหอมแรงมากตามที่กล่าวข้างต้น เวลามีดอกบานพร้อมกันหลายๆดอกจะดูสวยงามและส่งกลิ่นหอม ถูกลมพัดโชยเข้าจมูกเป็นที่ชื่นใจยิ่ง “ผล” หรือภาษาบัวเรียกว่า “โตนด” ค่อนข้างกลมมีเมล็ดจำนวนมาก ดอกมีตลอดทั้งปี ขยายพันธุ์ทั่วไปด้วยเมล็ดและหัว มีต้นขายที่ ตลาดนัดไม้ดอกไม้ประดับ สวนจตุจักร ทุกวันพุธ-พฤหัสฯ บริเวณโครงการ 2 แผง “คุณเกด” ไม้น้ำ ราคาสอบถามกันเอง

นิยมปลูก ลงกระถางบัวขนาดใหญ่ตั้งประดับในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงทั้งวัน เวลามีดอกจะดูงดงามและส่งกลิ่นหอมเป็นที่ชื่นใจมากครับ.

)


http://www.victoria-adventure.org/waterlilies/day_bloomer_galleries/larpprasert.html
https://www.thairath.co.th/news/local/1211013?cx_testId=0&cx_testVariant=cx_0&cx_artPos=2#cxrecs_s


 
N. 'Larpprasert'
Tropical Day Blooming
(Thailand)N. 'Larpprasert' TD ImG O Slearmlarp Wasuwat DO De Deep neon pink star Pa OA AP Wasuwat P Encyclopedia of Ornamental Plants in Thailand VNP 3:304 PD 1982 SCN


Named Waterlilies
All belong to Nymphaea L. (Sp. pl. 1.510. 1753)

Bold plain print = Accepted cultivar, Plain print = Synonym for cultivar or not found in publication, Bold italic print = Accepted species, Italic print = synonym for species

TD = Tropical Day Blooming, TDV = Tropical Day Blooming Viviparous, TN = Tropical Night Blooming, TNV = Tropical Night Blooming Viviparous, H = Hardy, HV = Hardy Viviparous

Im = Link to Image or ImG = Link to Image Gallery De = Description, Pa = Parentage, O = Originator, DO = Date of Origin, OA = Originally As, AP = Author of Publication, P = Publication, VNP = Volume, Number, Page, PD = Publication Date, SCN = Synonym, Correction, Notes, Addendum = Link to additional information

http://www.victoria-adventure.org/waterlilies/names/l-le.htm
The George Safford Torrey Herbarium (CONN)
Name : Nymphaea 'Larpprasert'
Name status : unchecked name
Page # : 3:304
Other citations : Wasuwat, S. 1982. Encyclopedia of Ornamental Plants in Thailand.
Common name(s) : waterlily
Hydridizer : Slearmlarp Wasuwat