วันวิสาข์ Nymphaea 'Wanvisa'

”บัวไทย

”บัวไทย
Nymphaea 'Wanvisa' pollinated by Dr.Nopchai Chansilpa


            N. ‘Wanvisa’ pictures from Dr. Nopchai Chansilpa (Thailand). To see the reversions of N. ‘Wanvisa’ that show characteristics of N. ‘'Joey Tomocik'’ is really exciting. We had not seen this trait displayed at Sarah Duke Gardens for the New Waterlily Competition or at the International Waterlily Collection last year.
            Through further discourse with Dr. Chansilpa, we learn that he sees this reversion tendency in about five percent of his blooms on N. ‘Wanvisa’. He reports that when you see pads showing a portion of the pad looking like N. ‘Joey Tomocik’ along with the normal N. ‘Wanvisa’ coloration, this is the time to get excited. You might soon find your prize, a bloom that looks like the one on this page. [ 1 ]
            ต้นกำเนิดของบัวชนิดนี้กลายพันธ์จากบัวพันธุ์ 'Joey Tomocik' ในนาของคุณสังเวียน สอนดา แถวพุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม โดยพบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2552 เนื่องจากเป็นดอกที่บานหลังจากวันวิสาขบูชาหนึ่งวันพอดี จึงตั้งชื่อว่า 'วันวิสา' หลังจากนั้นจึงมอบให้กับ ผศ.ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี นำไปขยายพันธุ์
            หลังปลูกทดสอบและขยายพันธุ์จนแน่ใจว่าการกลายพันธุ์นี้นิ่งแล้วพบว่า บัววันวิสาข์มีทรงดอกเหมือนกับ 'Joey Tomocik' ทุกประการ แต่สีบนกลีบดอกจะเปลี่ยนไม่ซ้ำกัน บางครั้งมีลายปะสีขาวและชมพูบนพื้นสีส้มแดง สีเหลืองแบบเดิม สีเหลืองและชมพูอย่างละครึ่ง หรือมีสีเหลืองแค่เพียงบางกลีบ ใบมีลายสีน้ำตาลเข้มบนพื้นสีเขียวเข้ม หรือมีลายเพียงครึ่งหนึ่ง
            บัววันวิสาข์ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบัวฝรั่ง และ "Best New Waterlily" จากการประกวดบัวนานาชาติโดย The International Waterlily & Water Gardening Society (IWGS) ประจำปี พ.ศ.2553 และรางวัล Collector's Aquatic Plants of the year (CAPY) จาก IWGS เช่นเดียวกันในปีถัดมา จัดเป็นบัวฝรั่งที่ปลูกเลี้ยงง่าย โตเร็ว แต่ต้องหมั่นตัดแต่งหน่อและแยกกออยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ต้นเบียดกันแน่นจนเกินไป. [วีระประวัติ ตรีสุวรรณ และภวพล ศุภนันทนานนท์. (2559), บัว Waterlilies & Lotuses. กรุงเทพมหานคร: บ้านและสวน. หน้า 49.]

            สายพันธุ์วันวิสา (Nymphaea ‘Wanvisa’) เป็นเรณูเดี่ยว ขนาดกลาง ไม่มีขั้ว สมมาตรด้านรัศมี แกนขั้วยาว 44 ไมโครเมตร แกนศูนย์สูตรยาว 44 ไมโครเมตร ผนังเรณูหนา 1.25 ไมโครเมตร รูปร่างแบบ spheroidal ไม่มีช่องเปิด ลวดลายบนผนังเรณูแบบ gemmate            A summary of pollen characteristics of day-blooming water lilies:-
            Nymphaea 'Wanvisa’
                Occurring : monad
                Size : medium
                Polarity : apolar
                Symmetry : radial
                Shape : spheroidal
                Ridge around endoaperture : Absent
                Aperture : nonaperture
                Sculpturing : gemmate


https://iwgs.org/wp-content/uploads/2011-WGJ_Vol_26-1-Low_Res.pdf
Pollen Morphology of Day-Blooming Nymphaea in Thailand
https://www.facebook.com/TheIWGS/photos/oa.2103441239679874/10156705254202402/?type=3&theater