ดวงตาสวรรค์ (Nymphaea 'Doungtasawan')

Nymphaea 'Duangtasawan' is a hybrid created by Dr. N. Nopchai Chansilpa of Thailand.
One of its parents was Nymphaea ampla and it shows many of its characteristics including its size.

ดวงตาสวรรค์ (Nymphaea Doungtasawan) ผลิตโดย ผศ.ดร.ณ นพชัย ชาญศิลป์ นักวิจัยสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก