จุฬารัตน์ Nymphaea 'Chularath'


Nymphaea 'Chularath'


         Nymphaea 'Chularath' is a hybrid produced in the Rajamangala Tawan-OK waterlily Institute, Rajamangala University of Technology Tawan-OK. When the students experimented with pollinating between Nymphaea 'Kwamongkol' and Nymphaea 'Tawan-Ok'. Nymphaea 'Chularath' is a strong Tropical Waterlily, large size flower with very thick petals, creamy white with pink tip, the petals are especially sweet and fruitful. Which the institute has published in the year 2011 and was awarded Second Place Tropical Day-Blooming Waterlily of 2011 from IWGS.

         Nymphaea 'Chularath' เป็นลูกผสมที่ผลิตขึ้นในสถาบันบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวัน วิทยาเขตบางพระ เมื่อครั้งให้นักศึกษาทดลองผสมเกสรบัว เป็นลูกผสมของ Nymphaea 'Kwamongkol' กับ Nymphaea Tawan-Ok เป็นบัวผันที่แข็งแรง ดอกใหญ่ กลีบหนามาก สีขาวครีมปลายชมพู กลีบหอมหวานเป็นพิเศษและให้ดอกดก ซึ่งทางสถาบันได้นำออกเผยแพร่ในปี พ.ศ.2554 และได้รับรางวัล Second Place Tropical Day-Blooming Waterlily of 2011 จาก IWGS.


วีระประวัติ ตรีสุวรรณ และภวพล ศุภนันทนานนท์. (2559), บัว Waterlilies & Lotuses. กรุงเทพมหานคร: บ้านและสวน.