ชาญวิทย์ (Nymphaea Chanvit)

”ชาญวิทย์


            Nymphaea 'Chanvit' ผสมเกสรโดย ผศ.ดร.ณ นพชัย ชาญศิลป์ เมื่อปี พ.ศ.2551 เป็นลูกผสมของ N. atrans กับลูกไม้บัวผันสีม่วง ดอกบานกลมคล้าย Nymphaea 'Tuonta' แต่สามารถเปลี่ยนสีจากสีขาวอมฟ้าเป็นสีชมพูในวันสุดท้าย ทั้ง Nymphaea 'Tuonta' และ Nymphaea 'Chanvit' ได้รับรางวัล First Place Intersubgeneric Waterlily People's Choice Award จาก IWGS ในปี ค.ศ.2011

            Nymphaea 'Chanvit' is pollinated by Asst. Prof. Dr. Noppachai Chansilp in 2008. It is a hybrid of N. atrans and purple lotus flower, round flowers similar to Nymphaea 'Tuonta', but can change color from bluish white to pink on the last day. Both Nymphaea 'Tuonta' and Nymphaea 'Chanvit' received the First Place Intersubgeneric Waterlily People's Choice Award from IWGS in 2011.


https://www.thairath.co.th/news/local/central/904557
วีระประวัติ ตรีสุวรรณ และภวพล ศุภนันทนานนท์. (2559), บัว Waterlilies & Lotuses. กรุงเทพมหานคร: บ้านและสวน.