บัวขาว หรือ สัตตบุษย์ (Nymphaea Lotus)


สีขาวเรียกว่า บัวฉัตรขาว หรือ สัตตบุษย์

        บัวขาว หรือ สัตตบุษย์ (Nymphaea Lotus) เป็นบัวหลวงพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย ชาวบ้านเรียก “บัวฉัตรขาว” หรือ “บัวป้อมขาว” เพราะดอกป้อมสีขาว กลีบดอกซ้อนมาก ก้านใบ-ก้านดอกแข็ง มีตุ่มหนาม ส่งใบดอกชูพ้นน้ำ เป็นไม้น้ำสกุลปทุมชาติ (Nelumbo) ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Nelumbo nucifera Gaertn.

บัวขาว หรือ สัตตบุษย์ เป็นอุบลชาติพันธุ์พื้นเมืองประเภทล้มลุก กลีบดอกสีขาวสด ปลายกลีบหักมุมแหลม เกสรตัวเมียสีเหลือง ก้านเกสรตัวผู้โคนขาว ปลายและอับเกสรสีเหลือง บาน 3-4 วัน ระหว่าง 17.00-10.00 น.


เสนีย์ รักษ์ขิตวัน, ปลูกบัว, คู่มือคนปลูกต้นไม้, พ.ศ.2543, หน้า 30.
http://www.thaiwaterlily.com/