บัวแดง หรือ สัตตบรรณ (Nymphaea Rubra)


สีแดงเรียกว่า บัวฉัตรแดง หรือสัตตบงกช

            บัวแดง หรือ สัตตบรรณ คือ บัวสายพันธุ์พื้นเมืองของไทย ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Nymphaea pubescens Wildenow. ใบลอยอยู่บนผิวน้ำ ขอบใบจักถี่ แหลม เป็นระเบียบ ดอกชูพ้นน้ำ บานกลางคืน


            บัวแดง หรือ สัตตบรรณ (Nymphaea Rubra) เป็นอุบลชาติพันธุ์พื้นเมืองประเภทล้มลุก กลีบดอกสีแดงหรือสีแดงอมม่วง กลีบเลี้ยงด้านนอกสีเขียวอมน้ำตาล เกสรตัวเมียและก้านเกสรตัวผู้สีน้ำตาล อับละออง เกสรตัวผู้สีแดงเข้ม บาน 3-4 วัน ระหว่าง 17.00-10.00 น.


            พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบัว เครือข่ายพีชปลูกพื้นเมืองไทย ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 1 ] กล่าวไว้ว่า 'บัวแดง ('Bua Daeng'; red-colored water lily) บัวสาย ชนิด Nymphaea rubra Roxb. ดอกสีแดง ดอกบานตอนกฃางคืน แต่จะหุบตอนสายของวันรุ่งขึ้น ในทางกวี เรียก 'รัตตอุบล' 'สัตตบรรณ' แต่ไม่ใช่ 'โกกนุท' ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 ระบุว่า เป็นบัวแดง'

บัวสีแดง Red Waterlilies
            บัวสายดอกสีแดง [ 2 ]

            ชื่ออื่นๆ : บัวแดง สัตตบรรณ รัตตอุบล
            ชื่อสามัญ

: Red indian water lily ENGLISH: Red water lily. HINDI: Kokaa. SANSKRIT: Kumuda.
            ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nymphaea pubescens Willd.
            วงศ์ : NYMPHAEACEAE
            ถิ่นกำเนิด : ประเทศไทย มีการกระจายตัวทั่วทุกภาคของเมืองไทย
            ลักษณะทั่วไป : พืชล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน
   ฤดูการออกดอกติดผล : ตลอดปี
           การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด
           ข้อดีของพันธุ์ไม้ : ปลูกง่ายโตเร็ว ดอกสวยงาม ทนต่อโรคและแมลงศัตรูบัว
           ข้อแนะนำ


:


เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่มีน้ำไหลหรือมีอินทรียวัตถุมาก ต้องการแสงแดดเต็มวัน มีการแตกกอได้รวดเร็ว ไม่เหมาะกับพื้นที่จำกัด เช่น กระถางบัว รองบัวขนาดต่างๆ แต่เหมาะกับแหล่งน้ำที่มีพื้นที่กว้าง บ่อขนาดใหญ่ บึง
            ข้อมูลอื่นๆ

:

บัวชนิดนี้สามารถนำมาประกอบอาหารได้ แต่ไม่นิยมเท่ากับบัวสายดอกสีขาว เนื่องจากมียางเวลาลอกเปลือกออก
            หมายเหตุ:


:


บัวชนิดนี้มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว สามารถยืดสาย (ก้านบัว) ให้ยาวได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ใบมาถึงผิวน้ำได้ก่อนที่ใบจะเน่า จึงเป็นบัวที่เหมาะสมกับพื้นที่มีความต่างของระดับน้ำ (พื้นที่มีน้ำขึ้น-น้ำลง) ได้ดีชนิดหนึ่ง


      บัวดอกสีขาว            เรียก          โกมุท กมุท กุมุท เศวตอุบล
      บัวดอกสีชมพู           เรียก          ลินจง
      บัวดอกสีม่วงแดง      เรียก          สัตตบรรณ รัตตอุบล


เสนีย์ รักษ์ขิตวัน, ปลูกบัว, คู่มือคนปลูกต้นไม้, พ.ศ.2543, หน้า 30.
http://www.thaiwaterlily.com/