บัวผัน
”บัวไทย
ชื่อไทย :
บัวผัน     บัวเผื่อน
ชื่อสามัญ :
Water lily
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Nymphaea nouchali var. versicorlor [ ศัพท์บัว P.92 ]
ชื่อวงศ์ :
NYMPHAEACEAE
ลักษณะทั่วไป :
เป็นพืชน้ำอายุข้ามฤดู ลำต้นเป็นหัวใต้ดินมีขนาดเล็ก ใบมีรูปเกือบกลม ขอบใบหยักเป็นคลื่น ฐานใบเว้าลึก เส้นใบไม่นูน ใบออกสลับถี่ลอยบนผิวน้ำเรียงเป็นวง ดอกเป็นดอกเดี่ยวขนาดเล็ก ชูเหนือน้ำ มีก้านดอกยาว มีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอกปลายแหลมเรียงซ้อนกันหลายชั้น เกสรตัวผู้มีจำนวนมาก ผลกลมมีเมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก เป็นบัวพื้นเมืองของไทยมี 2 ชนิด คือบัวเผื่อนดอกสีขาวปลายกลีบสีม่วงครามอ่อน ๆ และบัวผันดอกสีม่วงอ่อนแล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพู บางครั้งอาจพบเป็นสีขาวปลอด

ประโยชน์ :
ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ ก้านดอกใช้รับประทานเป็นผัก

ที่มา : กองประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดเตรียมโดย : ประวิทย์ สุรนีรนาถ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

”บัวไทย

บัวผัน

”บัวไทย

Name

arrow1.gif (56 bytes) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nymphaea nouchali var. versicorlor
arrow1.gif (56 bytes) วงศ์ : Nympheaceae
arrow1.gif (56 bytes) ชื่ออื่น ๆ : บัวผัน, นิลุบล, นิลอุบล

ข้อมูลทั่วไปและประวัติ

arrow1.gif (56 bytes) บัวผันเป็นไม้ในกลุ่มอุบลชาติ คือ บัวที่มีใบลอยปริ่มน้ำ นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับในอ่างหรือสระน้ำ มีดอกสวยงามและกลิ่นหอม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

arrow1.gif (56 bytes) บัวผันเป็นไม้น้ำและไม้ล้มลุกหลายฤดู ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงเป็นวงสลับถี่ ใบรูปรีหรือค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 20-30 ซม. โคนใบเว้าลึก ขอบใบเรียบ ผิวใบเป็นคลื่น ใบลอยปริ่มน้ำ ดอกเป็นดอกเดี่ยวมีหลายสี เช่น สีคราม ฟ้าอ่อน ม่วง ดอกชูเหนือน้ำเล็กน้อย ก้านดอกมีสีม่วงแดง เมื่อดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 15-20 ซม. ดอกบานกลางวัน และมีกลิ่นหอมและขนาดใหญ่กว่าบัวเผื่อน เมื่อบานหลาย ๆ วันสีจะจางลง

การขยายพันธุ์

arrow1.gif (56 bytes) โดยไหลซึ่งแตกจากเหง้าใต้ดินปลูกลงในบ่อในโคลนเลนโดยตรงหรือปลูกใน กระถางทรงแบนให้ตั้งตัวก่อนแล้วนำไป วางในโคลนเลนให้แตกไหลออกมาและเจริญต่อไป

การปลูกและการดูแลรักษา

arrow1.gif (56 bytes) บัวผันเป็นบัวพื้นเมืองที่มีความทนทานปลูกเลี้ยงง่าย
arrow1.gif (56 bytes) สามารถทนแดดทนฝนได้ดี”บัวไทย

บัวเผื่อน

”บัวไทย

Name

arrow1.gif (56 bytes) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nymphaea Stellata Wild
arrow1.gif (56 bytes) วงศ์ : Nympheaceae
arrow1.gif (56 bytes) ชื่ออื่น ๆ : บัวเผื่อน

ข้อมูลทั่วไปและประวัติ

arrow1.gif (56 bytes) บัวเผื่อนเป็นไม้ในกลุ่มอุบลชาติ คือ บัวที่มีใบลอยปริ่มน้ำ นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับในอ่างหรือสระน้ำ มีดอกสวยงามคล้ายบัวผันแต่มีขนาดเล็กกว่า

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

arrow1.gif (56 bytes) บัวเผื่อนเป็นไม้น้ำและไม้ล้มลุกหลายฤดู ใบเป็นใบเดี่ยว รียงเป็นวงสลับถี่ แผ่นใบรูปรีหรือกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 10-20 ซม. โคนใบเว้าลึก ขอบใบเรียบ ผิวเป็นคลื่น ใบลอยปริ่มน้ำใบด้านบนเป็นสีเขียวมัน ด้านล่างเป็นสีม่วงอมน้ำเงิน ดอกเป็นดอกเดี่ยวสีครามอ่อน แล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวในวันสุดท้าย ดอกชูเหนือน้ำเล็กน้อย กลีบดอก 8-16 กลีบ เรียงซ้อน 2-3 ชั้น เมื่อดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-10 ซม. เริ่มบานตอนสายและหุบตอนบ่าย ออกดอกตลอดปี

การขยายพันธุ์

arrow1.gif (56 bytes) เมล็ด
arrow1.gif (56 bytes) โดยไหลซึ่งแตกจากเหง้าใต้ดินปลูกลงในบ่อในโคลนเลนโดยตรง หรือปลูกในกระถางทรงแบนให้ตั้งตัวก่อน แล้วนำไปวางในโคลนเลนให้แตกไหลออกมาและเจริญต่อไป

การปลูกและการดูแลรักษา

arrow1.gif (56 bytes) บัวเผื่อนเป็นบัวพื้นเมืองที่มีความทนทานปลูกเลี้ยงง่าย
arrow1.gif (56 bytes) สามารถทนแดดทนฝนได้ดี
บัวผัน       ( Tropical water-lily )