บัวแทนพงศ์ (Nymphaea Tanpong)


บัวแทนพงศ์ (Nymphaea Tanpong)
ชื่อสามัญ : บัวแทนพงศ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nymphaea ‘Tanpong’
ถิ่นกำเนิด : ประเทศไทย
ผู้ค้นพบ : อ.ไพรัตน์ ทรงพานิช นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
ประวัติ : ตั้งชื่อและจดทะเบียนเป็นบัวพันธุ์ใหม่กับสมาคมบัวและไม้น้ำสากล บัวฝรั่ง (HD) สัญชาติไทย ชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ การประกวดบัว งานประชุมบัวนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ปี พ.ศ. 2550 และรางวัลรองชนะเลิศประเภทบัวฝรั่งของสมาคมบัวและไม้น้ำสากล(IWGS) พ.ศ.2554


http://www.lotus.rmutt.ac.th/?p=9182
https://www.flickr.com/photos/148253969@N03/40241636011