บัวสุวรรณา (Nymphaea Suwanna)


บัวสุวรรณา (Nymphaea Suwanna)
ชื่อสามัญ : บัวสุวรรณา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nymphaea ‘Suwanna’
ผู้ค้นพบ : Kanchana Kokhakanin (Kathy)
ถิ่นกำเนิด : ปี 2550 ประเทศไทย
ลักษณะของบัวสุวรรณา : ดอก – ดอกสีขาวลายสีม่วง เกสรมีสีเหลือง ใบ – หูใบปิด มีขอบหยักไม่มีระเบียบรอบใบ ใบรูปไข่มีสีเขียว
ประวัติ : ได้รับรางวัล IWGS best tropical 2007, Best New Tropical Waterlily 2007


https://www.lotus.rmutt.ac.th/?p=9066