สุทธาสิโนบล (Nymphaea Sutdhasinobol)


สุทธาสิโนบล (Nymphaea Sutdhasinobol)
ชื่อสามัญ : สุทธาสิโนบล
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nymphaea ‘Sutdhasinobol’
ถิ่นกำเนิด : บัวสุทธาสิโนบล ถิ่นกำเนิดอยู่บนเกาะแซนซิบาร์ ประเทศแทนซาเนีย ในทวีปแอฟริกา
คุณลักษณะ : มีสีม่วงคราม มีกลิ่นหอมแรง ฝรั่งเรียกว่า “Royal Purple “.....ม่วงกษัตริย์
ประวัติ : ตามประวัติศาสตร์ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชดิวรัดา ซึ่งเป็นอรรคชายา (เมียรอง) ในรัชกาลที่ 5 เป็นผู้นำเข้ามาจากชวา เมื่อปี 2444 ดอกบัว “สุทธาสิโนบล” เป็นดอกไม้ และชื่อเพลง ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกแห่ง บัว “สุทธาสิโนบล” เป็นบัวผันพันธุ์พื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดมาจากเกาะเเซนซิบาร์ในประเทศแทนซาเนีย ทวีปแอฟริกา คนไทยรู้จักและคุ้นเคยกับบัวสุทธาสิโนบลกันมาแต่อดีด เป็นบัวผันดอกสีม่วงอมฟ้าสดใสตัดกับเกสรเพศผู้สีเหลือง กลีบดอกซ้อนน้อย ทรงเรียวแหลม ก้านดอกและก้านใบเป็นสีเขียว มีหูใบเปิดเล็กน้อย ขอบใบหยัก ปลายหยักมนเเบบไม่เป็นระเบียบ
เครดิต : ธัชชัย ธัญญาวัลย (29/9/2557)

เพลงสุทธาสิโนบล
สุทธาสิโนบล ใครได้ยลตรึงติดใจ
บัวงามม่วงครามไสว เหลืองสดใสในเกสร
สุคนธ์ระรวยรื่น พาจิตชื่นกลิ่นขจร
แม้เป็นเช่นภมร จะขอซ่อนอยู่ใกล้บัว
ม่วงคราม..แสนงามนี้ ถือเป็นสีประจำตัว
ทันตแพทย์ทุกคนทั่ว นิยมบัวต่างสมญา
กลีบน้อยรวมเป็นดอก ดังจะบอกทุกทิศา
ด้วยรักและศรัทธา ผูกพันพาสามัคคี
ศักดิ์ศรีวิชาชีพ ดังประทีปแห่งฤดี
ม่วงครามดอกงามนี้ แนบชีวีนิรันดร....https://www.facebook.com/1966233796992096/posts/2134105706871570/
พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี