สยามจัสมิน (Nymphaea Siam Jusmin)


สยามจัสมิน (Nymphaea Siam Jusmin)
ชื่อสามัญ : สยามจัสมิน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nymphaea ‘Siam Jusmin’
ถิ่นกำเนิด : ประเทศไทย
ผู้ค้นพบ : อ.ไพรัตน์ ทรงพานิช นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
ประวัติ : อ.ไพรัตน์ทำการผสมพันธุ์ระหว่างต้นแม่คือ เมย์ลา ซึ่งเป็นบัวฝรั่งออกดอกสีชมพู กับต้นพ่อคือ มาดามวิลฟรองกอนเนีย บัวฝรั่งซึ่งกลีบดอกวงนอกมีสีขาว กลีบดอกวงในสีชมพู โดยรวมแล้วดอกของพ่อแม่คู่นี้มีสีสันและรูปทรงที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ภายหลังเมื่อดอกบัวต้นแม่ติดฝักแล้วนำเมล็ดมาเพาะ สามารถเลี้ยงให้เติบโตกระทั่งออกดอกได้ 42 ต้น ผลปรากฏว่าลูกผสมทั้ง 42 ต้น ให้ดอกทั้งสีขาว ชมพู และแดง รวมทั้งยังมีรูปทรงของดอกที่แตกต่างกันไป ในจำนวนนี้มี 3 ต้นที่ผ่านการคัดเลือก นำไปตั้งชื่อและจดทะเบียนเป็นบัวพันธุ์ใหม่กับสมาคมบัวและไม้น้ำสากล ได้แก่ แทนพงศ์ รัตนอุบล
N. Rattana Ubol
และสยามจัสมิน


http://www.lotus.rmutt.ac.th/?p=9182
https://www.flickr.com/photos/148253969@N03/40241636011