บัวมณีเรด (Nymphaea Manee Red)


บัวมณีเรด (Nymphaea Manee Red)
ชื่อสามัญ : บัวมณีเรด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nymphaea ‘Manee Red’
ถิ่นกำเนิด : ประเทศไทย
ผู้ค้นพบ : อ.ไพรัตน์ ทรงพานิช นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ลักษณะของบัวมณีเรด : ดอกบัวสีแดง ประวัติ : ชื่อของบัวฝรั่งต้นนี้คือ มณีเรด เป็นลูกผสมระหว่างต้นแม่คือ โอโดราตา ลูเซียนา บัวฝรั่งที่ให้ดอกสีชมพู และต้นพ่อ มาดามวิลฟรองกอนเนีย “การผสมพันธุ์ระหว่างบัวที่ให้ดอกสีชมพูและสีขาว ย่อมคาดว่าลูกผสมน่าจะให้ดอกสีชมพูหรือสีขาว แต่มณีเรดกลับให้ดอกสีแดงสด ก็เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการคาดคิด” อ.ไพรัตน์จับคู่ผสมพันธุ์ต้นพ่อและแม่ของมณีเรดเมื่อปี 2546 กระทั่งมันเริ่มให้ดอกเมื่อปี 2547 มณีเรดนอกจากมีสีแดงสดสะดุดตา รูปทรงของดอกยังสวยงาม และมีกลีบดอกเรียงซ้อนกันจำนวนมาก ลักษณะเด่นเหล่านี้ทำให้มันสามารถคว้ารางวัลที่ 1 ของสมาคมบัวและไม้น้ำสากลมาครอง เมื่อปี 2554


http://www.lotus.rmutt.ac.th/?p=9103